خانه / دسته‌بندی نشده / جهانگیری مصوبه دولت درباره جلوگیری از تخریب محیط زیست را ابلاغ کرد

جهانگیری مصوبه دولت درباره جلوگیری از تخریب محیط زیست را ابلاغ کردبه گزارش روز سه شنبه ایرنا، بر اساس این مصوبه وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)را بکار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند.
هیات وزیران در جلسه 8 شهریور 1396 به پیشنهاد شماره 10932/020 مورخ21 تیر 1393 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1- وزارت راه و شهرسازی با تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
الف- شناسایی، تصویب و اعلان عمومی اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها یاشهرک های گردشگری در کل کشور با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و کشور و سایر سازمان های مربوط ظرف 6 ماه.
ب- اتخاذ سیاست افزایش تراکم ساختمانی به جای افزایش محدوده شهرها در استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) با لحاظ همه جوانب تخصصی مربوط.
پ- بازنگری، اصلاح و ابلاغ اصول و ضوابط تهیه طرح های جامع و هادی محدوده های شهری و روستاهای شمالی کشور (استان‌های گیلان، مازندران و گلستان) ظرف 6 ماه.
تبصره – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی و کشوراصلاحات لازم برای اعمال اصول و ضوابط جدید مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در طرح های هادی مصوب را ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تهیه و برای سیر مراحل قانونی تصویب آنها اقدام کند.
2- وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند کلیه ظرفیت ها و احکام مندرج در قوانین و مقررات برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب محیط زیست واقع در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرهای استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) را به کار گرفته و وظایف خود در این زمینه را اعمال نمایند. دستگاه های یادشده مکلفند تخلف از اجرای این بند و قوانین و مقررات مربوط توسط کارکنان خود و دیگر اشخاص را به مراجع صالح از جمله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری (حسب مورد) اعلام و گزارش نمایند.
استانداران استان های یادشده مکلفند گزارش اجرای این بند توسط هر یک از وزارتخانه های یادشده، آمار تخلفات ارتکابی و نیز اقدامات و هماهنگی های استانداری را در مقاطع زمانی 6ماهه از طریق وزارت کشور به هیات وزیران ارایه نمایند.
3- به منظور تقویت و کارآمدی ضمانت اجراها و سازوکارهای برخورد و مقابله با تخلفات مربوط به تغییر کاربری و احداث بنا در استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان)، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست، راهکارهای قانونی از جمله اصلاح تبصره (2) ماده (99) و تبصره (1) ماده (100) قانونشهرداری – مصوب 1334- و اصلاحات بعدی آن را ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تهیه و به هیات وزیران ارائه نماید.
4- وزارت جهادکشاورزی مکلف است در حریم و خارج از حریم شهرهای شمالی کشور (استان های گیلان، مازندران و گلستان) و در چارچوب مواد (3) اصلاحی و (10) الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها – مصوب 1385- اقدام قانونی برای قلع و قمع بنا و مستحدثاتی را که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز کمیسیون موضوع تبصره (1) اصلاحی ماده (1) قانون یادشده بر روی محدوده های موضوع آن قانون ایجاد شده است انجام دهد و وزارت کشور با لحاظ مؤخر بودن قانون یادشده نسبت به قانون شهرداری و اصلاحات بعدی آن از ارجاع این موارد و پرونده ها به کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری اجتناب نماید.
تبصره – در مورد اراضی زراعی و باغ های واقع در محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب، وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند از طریق نمایندگان خود در کمیسیون موضوع تبصره (2) ماده (99) قانون شهرداری، رأی به قلع و قمع بنا را در اولویت قرار دهند.
5- به منظور هماهنگی و برخورد مؤثر و فوری با تخلفات ساخت وساز در شهرهای شمالی کشور (استان های گیلان، مازندران و گلستان) کارگروه ویژه ای با مسئولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دادستانی مرکز استان مربوط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری های شهرهای مربوط تشکیل می شود. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد کارگروه مذکور را در مقاطع زمانی 6 ماهه به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دفتر هیات دولت ارایه نماید.
تبصره – کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن همکاری با کارگروه مذکور از ارایه هرگونه خدمات زیربنایی به ساخت وسازهای غیرمجاز خودداری نمایند.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، دادگستری و سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
سیام**9314**
تنظیم: داود توسلی**انتشار:امیرکاردان رادانتهای پیام /*


درباره gohari

مشاهده بیشتر

تولیدی کیف مدارس

تولیدی کیف مدارس کوله CAT گلدوزی تریم دار , کد882 تولیدی کیف در تهران ، میدان …

دیدگاهتان را بنویسید